loader

ΤΜΗΜΑ 9 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο hit-media.gr, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.Το pna.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του hit-media.gr σε κανένα τρίτο φορέα.Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. ΤΜΗΜΑ 10 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Εάν είστε δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εκπρόσωπος του δικαιούχου και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενό μας παραβιάζει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail : admin@pna.gr ΤΜΗΜΑ 11 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Με τη χρήση του hit-media.gr συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο ή υπηρεσία και γενικά το υλικό που παρουσιάζεται στο hit-media.gr:(Α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό(Β) για να ζητήσετε σε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη(Γ) με τρόπο που να παραβιάζεται το Ελληνικό και το Διεθνές δίκαιο, οι κανόνες, οι νόμοι, τα διατάγματα(Δ) για την καταπάτηση ή παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.(Ε) για να παρενοχλείτε, εξυβρίσετε, προσβάλετε, προκαλέσετε βλάβη, συκοφαντήσετε, δυσφημήσετε, εκφοβίσετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή την αναπηρία?(Στ) για να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες(Ζ) για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα λογισμικό που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet(Η) για να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων(Ι) για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή(ια) για να παρεμβαίνετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα ή άλλους δικτυακούς τόπους ή το Internet γενικά.Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του λογαριασμού χρήστη ή μέρους της ιστοσελίδας για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις. ΤΜΗΜΑ 12 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάσσετε το pna.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους αναδόχους, τους ασκούμενους και τους εργαζόμενους μας από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούσθε να μας παρέχετε κάθε συνεργασία την οποία θα σας ζητήσουμε εύλογα. ΤΜΗΜΑ 13 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορικώς ή γραπτώς, ανάμεσα σε εσάς.Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του pna.gr και δη να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος. ΤΜΗΜΑ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του pna.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). ΤΜΗΜΑ 15 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αποσταλούν στο e-mail: admin@pna.gr.

Copyright © 2023 Hit media Live Streaming Services © 2023 pna.gr. All Rights Reserved.